Lavværge


Lavværge
Person der af øvrigheden beskikkes til rådgiver og hjælper i sager angående formuen, retslige forpligtelser og lignende for en enke (fast lavværge) eller som, ind til 1922 valgtes af enken selv (valgt lavværge) I første tilfælde således at enken ikke kan råde over sin formue eller forpligte sig ved retshandeler uden dennes samtykke. Nu: efter lov nr 277 30/6-1922 §54 om beskikket værge for børn. Se også Samfrænde.

Danske encyklopædi.